Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING Bamboe Fashion

Bamboe Fashion is onderdeel van Created by Earth.

Created by Earth vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@bamboe-fashion.nl.

Artikel 1 : Wie zijn wij?

Created by Earth is een eenmanszaak, gevestigd te (1811 BD) Alkmaar aan de Verdronkenoord 139. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37122573. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 : Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, woonplaats of vestigingsplaats, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kunnen wij onze bestelling niet naar jou versturen. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij bovenstaande gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten toevoegen aan jouw bestelbestand en daarmee tot 7 jaar na jouw bestelling bewaren.

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis, telefoonnummer en ip adres op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

Created by Earth heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met Google om jouw privacy optimaal te beschermen.

Wij verwerken je naam, e-mailadres en inhoud van je bericht wanneer jij contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. Met het verzenden van dit formulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Wij bewaren jouw contactformulier 7 jaar in jouw bestand.

Artikel 3 : Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij adresgegevens over jou als persoon verwerken die wij hebben verkregen via onze klanten wanneer zij een bestelling op jouw adres willen laten bezorgen.

Artikel 4 : Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Created by Earth om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. In jouw persoonlijke account in de webshop kun jij zelf ook gegevens aanpassen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Created by Earth, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Created by Earth jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@bamboe-fashion.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 : Wie ontvangen jouw gegevens?

Created by Earth zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst (waaronder onze dropshipper) en externe adviseurs. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te beschermen.

Artikel 6 : Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 : Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@bamboe-fashion.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.